Czym jest psychoterapia

Psychoterapia stanowi profesjonalną formę pomocy ze strony odpowiednio przygotowanej do tego osoby. Jako psychoterapeuta biorę w niej odpowiedzialność za stworzenie/uzgodnienie z Tobą warunków, które najbardziej sprzyjają wspólnej pracy nad osiągnięciem przez Ciebie zmiany. Aktywnie wspieram Cię w uzyskaniu dostępu do Twoich wewnętrznych zasobów – wszystkiego, co może być pomocne w wyjściu z przeżywanych trudności i odzyskaniu wewnętrznej siły. W tym celu sięgam również po dodatkowe ćwiczenia na sesjach, czy proponuję zadania do wykonania przed następnym spotkaniem. W psychoterapii Ty określasz cel, nad którym chcesz pracować, przyjmujesz też odpowiedzialność za własne zaangażowanie w proces terapeutyczny.

Bliskie jest mi myślenie o kryzysie przeżywanym przez zgłaszające się osoby jako o szansie na rozwój. Proces psychoterapii często toczy się na dwóch poziomach: z jednej strony jest procesem wychodzenia z kryzysu, odnajdywania rozwiązań, ustępowania objawu, z drugiej lepszego rozumienia siebie, swoich potrzeb, swoich relacji z innymi.

W trakcie sesji staram się zapewnić warunki do wzajemnego zaufania i akceptacji. Twoje wartości, Twoje doświadczenia, plany czy uczucia, które ujawniasz w trakcje sesji psychoterapeutycznych, będę traktował z szacunkiem.

Psychoterapia indywidualna

Przestrzeń do indywidualnej pracy nad Twoim osobistym rozwojem i przezwyciężaniem trudności, z którymi się zgłaszasz na terapię.

Terapia małżeńska i par

Proponowana dla małżeństw i par, które doświadczają kryzysów, chciałyby poprawić swoją komunikację, stykają się z trudnościami i chciałyby je przezwyciężyć.

Terapia rodzinna

Zalecana, gdy rodzina doświadcza trudności, a także, gdy wsparcie rodziny będzie szczególnie pomocne w przezwyciężeniu trudności któregoś z jej członków.

Psychoterapia wg Miltona H. Ericksona

Celem psychoterapii jest pomóc klientowi przełamać impas, przerwać jego cierpienie i uruchomić jego własne zdolności i energię do zmiany. Psychoterapeuta proponuje różne metody pracy terapeutycznej, kierując się w ich wyborze przede wszystkim indywidualnymi cechami klienta oraz zaufaniem do jego nieświadomych zasobów. Skuteczność i szybkość osiąganych efektów w pracy z określonym klientem otrzymują pierwszeństwo przed myśleniem w kategoriach  podążania za uogólnionymi zaleceniami  teoretycznymi.

 Trudności zgłaszane przez klienta nie są postrzegane w kategoriach zaburzeń i patologii, ale jako nieświadome próby rozwiązania przeżywanych konfliktów i kryzysów,  które zatraciły dla klienta swój adaptacyjny charakter. Zadaniem terapeuty jest rozpoznanie mocnych stron klienta,  jego sposobu odbierania świata oraz charakteru ograniczeń. Terapeuta aktywnie angażuje się w proces terapii, pomoc klientowi, by – poprzez zaangażowanie jego nieświadomych zasobów – uruchomić i utrwalić pożądane przez klienta zmiany, chroniąc i rozwijając wyjątkowość klienta jako jednostki.

W pracy nad tym, poza rozmową,  terapeuta sięga po tak różne sposoby pracy, jak rozmowa, praca z symbolem, stosowanie paradoksu, metafor, praca na relacji, hipnoza ericksonowska , praca z ciałem, czy zadania domowe.

Daniel Lipka

Psycholog, psychoterapeuta

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej w placówkach publicznych i prywatnych. Ukończyłem 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Intensive Training w The Milton Erickson Foundation w USA, jestem w trakcie 1,5-rocznego szkolenia z Terapii Stanów Ego. Swoje umiejętności terapeutyczne systematycznie doskonalę, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach (u dr Jeffreya Zeiga, dr Brenta Geary, Dr Silvii Zanotta,  prof. Jonathana Shedlera, prof. Andrew Moskowitza i in.).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat mojego wykształcenia i przygotowania do prowadzenia psychoterapii, kliknij tutaj.

Standardy profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji (certyfikowani superwizorzy w nurcie ericksonowskim, systemowym i psychodynamicznym). Respektuję standardy zawodowe wyznaczane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

"Cel bez określenia terminu  jest jedynie marzeniem"

Milton H. Erickson


Umów się na wizytę, dzwoniąc w godzinach 10:00-20:00 pod numer +48 506 441 561. Jeśli nie będę mógł odebrać, oddzwonię.